Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. 

1.2.  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem

Sklepu Internetowego jest EQUUS Anna Szmigielska z siedzibą Pawłowa (adres siedziby i

do doręczeń: Pawłowa 32, 97-425 Zelów NIP: PL 7691806984; REGON:

384924583; adres poczty elektronicznej: biuro@e-equus.pl, numer telefonu

kontaktowego: +48 604 501 559- zwana dalej "Administratorem" i będąca

jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3.  Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

1.4.  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5.   Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej

stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep

Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich

definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na

stronach Sklepu Internetowego.

 

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. 

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez

Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub

Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie

składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki

kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i

realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi

realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

2.2.  Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

 • zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).
 • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
 • wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.

2.3.  Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym
 • W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.

2.4. 

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców

lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko;

adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy

(ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość,

województwo, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby

(jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub

Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać

dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Usługobiorcy lub Klienta. 

2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie

powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub

umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym.

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest

uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu

Internetowego.

 

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. 

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w

postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie

osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym

komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z

jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy).

Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich

powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2.  Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies

podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w

następujących celach:

 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

3.3. 

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku

domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość

określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień

własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo

ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania

plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na

niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym

może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz

Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas

kolejnych kroków składania Zamówienia).

3.4.  Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są

istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez

nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być

również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku

wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia

przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5.  Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików

Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych

przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki

internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany

link):

• w przeglądarce Chrome 

• w przeglądarce Firefox

• w przęglądarce Internet Explorer 

• w przeglądarce Opera 

• w przeglądarce Safari

• w przeglądarce Microsoft Edge

3.6.  Administrator przetwarza również zanonimizowane dane

eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw.

logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w

administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i

anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające

stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. 

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest

dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu

Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych

niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o

świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia

tejże umowy.

4.2.  Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta

jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na

jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania

danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług

Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda

Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych

celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4

Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa

się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług

Administratora).

4.3.  W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta

opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest

zgoda Usługobiorcy lub Klienta.

 

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1.  Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2.  Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych,

które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a

zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania

danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania

lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe

lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do

realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3.  W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na

przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów

lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.4.  W przypadku gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza

dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych

produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona

jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania

zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną

sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.5.  W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można

korzystać z opcji dostępnych w ramach Konta lub Newslettera lub poprzez

przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na

adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki

prywatności.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. 

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron

internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony,

zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka

prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

6.2.  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne

zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do

zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności

zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem

obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub

zniszczeniem.

6.3.  odpowiednią udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające

pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych

osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1.    Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.3.2.    Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

7. RODO

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

Sklep internetowy Shoper.pl